O autorze
Mamadu.pl to miejsce wymiany myśli i doświadczeń współczesnego rodzica. Jest otwarte dla wszystkich rodziców, wraz z ich wątpliwościami, przekonaniami i poglądami. Oferuje wszystko to czego szukacie na temat dzieci, rodzicielstwa, nowoczesnej psychologii, rozwiązywania problemów wychowawczych, ale też rozwoju osobistego. Codziennie porusza ważne tematy, inspiruje i zaprasza do dyskusji.

Regulamin akcji typu Plebiscyt - „Nauczyciel Mamadu.pl”

Niniejszy regulamin plebiscytu (dalej „Plebiscyt”) o nazwie Nauczyciel Mamadu.pl jest dokumentem zawierającym wszystkie warunki uczestnictwa w tym Plebiscycie.

I. Warunki ogólne:
1. Organizatorem Plebiscytu jest Mamadu Sp. z o.o., ul. Rydygiera 8 bud. 6, 01-793 Warszawa, NIP: 5213677924 zwany dalej „Organizator”.
2. Niniejszy Plebiscyt nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 1992 r. o grach i zakładach wzajemnych (Dz.U. Nr4 z roku 2004 poz. 27 z późn. zm.).
3. Plebiscyt rozpoczyna się w dniu 1 kwietnia 2015 roku i będzie trwał do 30 czerwca 2015 roku.
4. Celem Plebiscytu jest wyróżnienie najlepszych nauczycieli w Polsce przez czytelników portalu Mamadu.pl.
5. Plebiscyt ma zasięg ogólnopolski, a udział w nim ma charakter bezpłatny.
6. Plebiscyt odbywać się będzie na łamach portalu oraz profilu FB Mamadu.pl i Partnera Plebiscytu.
7. W czasie trwania Plebiscytu niniejszy Regulamin jest dostępny do wglądu w siedzibie Organizatora Mamadu Sp. z o.o., ul. Rydygiera 8 bud. 6, 01-793 Warszawa.

II. Zasady przebiegu Plebiscytu:
1. Aby zgłosić kandydata należy wysłać email na adres: plebiscyt@mamadu.pl.
W treści należy podać: imię i nazwisko kandydata, podać adres e-mail lub telefon kontaktowy do kandydata, na który chcesz oddać swój głos, miejsce pracy kandydata. Uzasadnienie swojego wyboru oraz swój adres e-mail.
2. Kandydatury zatwierdza kapituła złożona z pracowników Mamadu.pl.
3. Zgłoszone i zweryfikowane kandydatury, po uzyskaniu potwierdzeniu chęci przystąpienia do konkursu przez zainteresowanego, zostaną opublikowane na stronie plebiscytnauczyciel.mamadu.pl w celu możliwości udostępniania na profilu FB przez internautów.
4. RANKING kandydatów zostanie opublikowany na stronie plebiscytnauczyciel.mamadu.pl
5. Tytuł najlepszego nauczyciela 2014 otrzyma trzech Laureatów, którzy uzyskają największą liczbę udostępnień na profilu społecznościowym Facebook.

III. Zasady głosowania:
1. Aby zagłosować na wybranego kandydata należy udostępnić wpis danego kandytata na swoim profilu Facebook (za pomocą profilu społecznościowego Facebook).
2. W przypadku, kiedy dwóch nominowanych otrzyma taką samą liczbę udostępnień, o zwycięstwie zadecyduje osoba przewodnicząca Kapitule.


IV. Reklamacje
1. Reklamacje związane z Plebiscytem mogą być kierowane do Organizatora wyłącznie w formie pisemnej, na adres Mamadu Sp. z o.o., ul. Rydygiera 8 bud. 6, 01-793 Warszawa.
2. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres, numer telefonu, adres email, jak również dokładny opis i powód reklamacji.
3. Do rozstrzygania reklamacji zobowiązany jest Organizator.
4. Złożone przez uczestników reklamacje będą rozpatrywane nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.
5. Zainteresowani uczestnicy, zostaną powiadomieni o rozpatrzeniu reklamacji e-mailem najpóźniej w ciągu 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji przez Komisję Sprawdzającą, ustanowioną przez Organizatora.
6. Decyzja Komisji Sprawdzającej, co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna.
Znajdź nas na Znajdź nas na instagramie
Trwa ładowanie komentarzy...